LOKALE USŁUGOWE

SPRZEDAŻ I WYNAJEM LOKALI USŁUGOWYCH

W parterze obu budynków przewidziano łącznie 11 lokali usługowych, przedzielonych dziedzińcem usług z elementami małej architektury, stanowiącym strefę dostawy towarów. Parter budynku A stanowią wyłącznie lokale usługowe: lokal o powierzchni 671 m2 z funkcją marketu ogólnospożywczego oraz 4 lokale o pow. od 42 m2 do 76 m2 z ekspozycją od strony skrzyżowania z ul. Wrocławską (możliwość połączenia w jeden lokal o pow. ponad 920 m2).
W budynku B znajdować się będzie 6 lokali usługowych (funkcja handel-usługi) o powierzchni użytkowej od 34 m2 do 83 m2.

POBIERZ MATERIAŁ INFORMACYJNY

BUDYNEK B

LOKALMETRAŻ
B/U134,49 m2
B/U263,23 m2
B/U370,72 m2
B/U483,06 m2
B/U583,05 m2
B/U667,97 m2

 

BUDYNEK A  

LOKALMETRAŻ
A/U1670,66 m2
A/U263,02 m2
A/U376,14 m2
A/U469,46 m2
A/U542,40 m2

 

RZUT BUDYNKÓW - LOKALE USŁUGOWE

INFORMACJA O LOKALACH USŁUGOWYCH DO SPRZEDAŻY

Biuro sprzedaży:
Ul. Czyżewskiego 1
30-085 Kraków

607 753 300
733 190 190

biuro@czyzewskiego1.pl
czyzewskiego1.pl

INFORMACJA O LOKALACH USŁUGOWYCH NA WYNAJEM

BCC Group
605 347 722
info@bccentre.pl

 

Loading